%PM, %25 %609 %2017
Published in Aktualności

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie wykonywany był bezwykopowy remont 100-letniego kolektora ogólnospławnego. Inwestycja niosła za sobą wiele wyzwań dla wykonawcy. Wśród nich wymienić należy fakt, że prace prowadzone były w obszarze nie tylko mocno zurbanizowanym, ale także charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu pieszego, samochodowego oraz tramwajowego. Do naprawy kolektora wykorzystano panele GRP, które na potrzeby tego zadania wyprodukowała firma Marplast.

Więcej informacji na temat tej inwestycji na portalu www.inzynieria.com